Nieuwjaarskaarten

Ieder jaar maak ik een nieuwjaarskaart waarin een hoofdrol is weggelegd voor de kerktoren van Stedum.