Broer van een voorouder, Geert Geerts Ebels, overlijdt op 32-jarige leeftijd in ‘het huis van opsluiting en tuchtiging’ in Leeuwarden in 1832. Dit gebeurt vijf dagen nadat zijn moeder is overleden. Dit intrigeert. Heeft het een met het ander te maken? Wie was Geert, waarom zat hij gevangen en in wat voor tijd leefde hij?

 

Deel 11: Beëdigde verklaringen

Deel 11: Beëdigde verklaringen

In december moesten alle getuigen één voor één voor de 'Regter ter Instructie', Joan Walraven verschijnen.
Deel 10: Roelf

Deel 10: Roelf

Dit keer gaat het over mijn verdwenen voorouder Roelf Ebels, broer van de – in de gevangenis overleden – Geert Ebels.
Deel 9: Bareveld

Deel 9: Bareveld

De verdwenen bijenkorven van een schoenmaker, klompenmaker en gruttersknecht.
Deel 8: Het verhoor

Deel 8: Het verhoor

Rechter Joan Walraven verhoort Geert Geerts Ebels in de rechtbank in Winschoten.
Deel 7: Weldadige koloniën

Deel 7: Weldadige koloniën

In de tijd dat Geert Ebels leefde, werkten paupers uit de steden in de Drentse 'Koloniën van Weldadigheid'.
Deel 6: De Romantiek

Deel 6: De Romantiek

Geert Geerts Ebels heeft zelf waarschijnlijk weinig kunst gezien uit de periode waarin hij leefde: de Romantiek.
Deel 5: Polak

Deel 5: Polak

Wat heeft Geert Ebels, die als 32-jarige in 1832 in de gevangenis overlijdt, te maken met de puddingfabriek in Groningen?
Deel 4: Met C-O-C-K

Deel 4: Met C-O-C-K

Hoe verschillend verlopen de levens van Geert Ebels en tijdgenoot Hendrik de Cock: de dief en de dominee.
Deel 3: De informatieschat

Deel 3: De informatieschat

De zoektocht gaat verder in de Groninger Archieven. Levert het dit keer wat op?
Deel 2: Tresoar

Deel 2: Tresoar

De kans om iets over de doodsoorzaak van Geert te weten komen, lijkt bijna uitgesloten. Maar er is wel een spoor.
Deel 1: Dood in de gevangenis

Deel 1: Dood in de gevangenis

Uit de aantekeningen van Grietje Staal-Hebels: 'overl i h. huis van tuchtiging en opsluiting in Leeuwarden op 24 July 18