Deel 2: Tresoar

De kans om iets over de doodsoorzaak van Geert te weten komen, lijkt bijna uitgesloten. Maar er is wel een spoor.