Deel 1: Dood in de gevangenis

Uit de aantekeningen van Grietje Staal-Hebels: 'overl i h. huis van tuchtiging en opsluiting in Leeuwarden op 24 July 1832.