Deel 11: Beëdigde verklaringen

In december moesten alle getuigen één voor één voor de 'Regter ter Instructie', Joan Walraven verschijnen.