Het huis van Opsluiting en Tuchtiging (11)
Beëdigde verklaringen


In december moesten alle getuigen één voor één voor Joan Walraven – nu in de hoedanigheid als Regter ter Instructie – verschijnen om een beëdigde verklaring af te leggen. In deze verklaringen staan meer details. De eerste die op 8 december 1827 langskwam was Hendrik Veldman. Van hem waren drie korven gestolen uit de tuin van zijn meester Roelf Baas.
Lees verder>>


Het huis van Opsluiting en Tuchtiging (10) 
Roelf

(…) en de bruidegom onder eede verklaarde de toestemming van zijne vader niet te kunnen overleggen derwijl deze reeds sedert achttien jaren uit zijne woonplaats verwijderd en hij niet weet of dezelve levend of dood is, of waar dezelve zich bevindt …
Dit keer gaat het over mijn verdwenen voorouder Roelf Ebels, broer van de – in de gevangenis overleden – Geert Ebels.
Lees verder>>


Het huis van Opsluiting en Tuchtiging (9)
Bareveld

Huis Bareveld in Bareveld bij Wildervank
De dag nadat de rechter van instructie opdracht gaf om Geert Geerts Ebels – onder begeleiding van een deurwaarder en ‘de sterke hand der gewapende magt’ – over te brengen naar het huis van Arrest in Winschoten, deden op 2 oktober 1827 om negen uur ’s ochtends nog eens drie mensen bij burgemeester De Cock van Wildervank, tegelijkertijd aangifte van verdwijning van bijenkorven.
Lees verder>>


Het huis van Opsluiting en Tuchtiging (8)
Het verhoor


Op heden den eersten oktober 1827 is door den Burgemeester van de Gemeente Wildervank aan ons fungerend Officier bij de rechtbank te Winschoten opgezonden een persoon verdacht van zich op onderscheidende malen zich des nachts te hebben schuldig gemaakt aan het stelen van bijenkorven gevuld met honing.
Hebben wij het navolgende verhoor met hem gehouden.
Lees verder>>


Even weg


Ik ben even voortvluchtig. Kans is dat ik ergens in de week van 1 maart opgepakt wordt. Op zondag 4 maart zorg ik dan weer voor een nieuwe bijdrage over Geert Geerts Ebels.


Huis van opsluiting en tuchtiging (7)
Tijdsbeeld: Veenhuizen

Als 15-jarige had Geert Geerts Ebels er bij kunnen zijn: Napoleon werd op 18 juni 1815 verslagen bij Waterloo. Al eerder, eind 1813, had Geert er getuige van kunnen zijn dat Willem I koning werd van Nederland. Maar waarschijnlijk heeft hij geen uitnodiging gehad.
Lees verder>>


Huis van opsluiting en tuchtiging (6)
De Romantiek

vrouw kijkt naar schilderij Waterland met molen van Wijnand Nuijen
Geert Geerts Ebels zal zelf waarschijnlijk weinig hebben gezien van de kunst uit de tijd waarin hij leefde: de Romantiek. In het Groninger Museum is tot 6 mei 2018 een tentoonstelling over deze periode, 1800 – 1850. Om een beetje een beeld te krijgen hoe de wereld er toen uitzag, dit keer wat afbeeldingen van schilderijen.
Lees verder>>


Huis van opsluiting en tuchtiging (5)
Polak

Puddingfabriek A.J. Polak
De puddingfabriek in Groningen (foto). Wat heeft die te maken met Geert Geerts Ebels, die op 32-jarige leeftijd in 1832 in de gevangenis in Leeuwarden overlijdt?
Deze puddingfabriek vindt zijn oorsprong in Wildervank. In deze plaats produceert vanaf 1899 een zekere Abraham Jozef Polak puddingpoeder onder de naam A.J.P. Vier jaar later, verhuist deze
Lees verder>>


Kort verlof


Wegens kort verlof geen bijdrage. Volgende week weer een nieuwe aflevering rondom Geert Geerts Ebels in het huis van Opsluiting en Tuchtiging in Leeuwarden.


Huis van opsluiting en tuchtiging (4)
Met C-O-C-K


Op 22 juni 1800 doopt de predikant van de hervormde kerk in Wildervank Geert Geerts Ebels. Het officiële doopcertificaat wordt een maand later ondertekend door de Schout van de gemeente Wildervank, Tjaarda de Cock. Een jaartje later krijgt deze schout zelf zijn vierde kind. Geboren in Veendam, zo’n vier kilometer van Wildervank: Hendrik is de naam, Hendrik de Cock.

Lees verder>>


Huis van opsluiting en tuchtiging (3)
De informatieschat 

Peter Riem, publieksadviseur en educatief medewerker bij de Groninger Archieven
“We kijken dan in de stukken van hof van assisen”, zegt Peter Riem, publieksadviseur en educatief medewerker bij de Groninger Archieven. Ik heb een gevoel van déjà vu: weer niets te vinden van Geert.
Ik wil weten waarom Geert Geerts Ebels, die in 1832 op 32-jarige leeftijd in de gevangenis in Leeuwarden is gestorven, daar is terechtgekomen.

Lees verder>>

Huis van opsluiting en tuchtiging (2)
Tresoar


“Ik vrees dat u daar dan niet achter komt”, zegt Wilma Hogenhuis aan de telefoon. Zij is medewerker informatieverstrekking van Tresoar, het Fries Historisch en Letterkundig Centrum.
Ik ben op zoek naar de overlijdensoorzaak van Geert Geerts Ebels, die in 1832 in de gevangenis in Leeuwarden is gestorven, vijf dagen nadat zijn moeder is overleden. En ik wil weten wanneer en waarom hij in de gevangenis is terechtgekomen.
Lees verder>>


Huis van opsluiting en tuchtiging (1)
Dood in de gevangenis


Het begon met een zinnetje in de aantekeningen van het stamboomonderzoek, uitgevoerd door mijn moeder Grietje Staal-Hebels (GSH): ‘overl i h. huis van tuchtiging en opsluiting in Leeuwarden op 24 July 1832.
Het gaat hier om Geert Ebels, broer van mijn voorouder Roelf. Geert overlijdt in de gevangenis op 32-jarige leeftijd, vijf dagen nadat zijn moeder is gestorven. Dat intrigeert. Kan het een met het ander te maken hebben? Of is het puur toeval. Waarom was hij eigenlijk opgesloten? En waarom is hij zo jong
Lees verder>>


Dit zijn mijn ouders. Ze waren toen net verloofd. Achter hen, hun (voor)ouders.

Vanaf deze week ga ik op zoek naar plaatsen en zaken die op de een of andere manier te maken hebben met mijn voorouders. De uitwerking kan per keer totaal verschillen, van een gesprek met huidige eigenaar van een grondstuk dat ooit aan iemand uit de familie heeft behoord, tot aan een verhaal over de broer van een voorouder. Maar  verhalen genoeg: onze stamboom is terug te vinden tot 1364 in Loppersum, de gemeente waar ik nu toevallig woon. Volgende week de eerste bijdrage.

Voor eerdere artikelen zie archief