Karina

Het beeldhouwwerk ‘Het portaal’ is de aanleiding voor deze serie portretten. Er voor is de vaste werkplek van Karina.