Farida

De Algerijnse Farida woont al 14 jaar in Stedum en helpt op school als leesmoeder. Het was wel even wennen.